Welke bachelor voor Journalistiek?

De bachelor Media en cultuur leidt studenten op voor toekomstig werk op het gebied van film, televisie, nieuwe media, journalistiek en culturele instellingen.

Waar kun je de opleiding Journalistiek volgen?

HBO-opleiding journalistiek vind je in: Utrecht (Hogeschool Utrecht), Zwolle (Christelijke Hogeschool Windesheim), Ede (Evangelische school voor journalistiek), Rotterdam (Hogeschool INHOLLAND Select Studies).

Hoe lang duurt studie Journalistiek?

De bachelor-opleiding Journalistiek duurt vier jaar. Aan het eind van deze vier jaar heb je ervaring opgedaan via stages en ken je de arbeidsmarkt voor journalistieke en communicatiefuncties behoorlijk goed.

Wat houd de studie Journalistiek in?

De hbo bachelorstudie Journalistiek is gericht op journalistieke werkzaamheden. Journalisten produceren hun tekst- en beeldmateriaal via radio, televisie, dagbladen, tijdschriften, via internet en ook steeds meer multimediaal en crossmediaal. Na de studie vind je werk bij bijvoorbeeld een dagblad of televisieomroep.

Welke studie voor journalist?

Als je journalist wilt worden, is de meest voor de hand liggende studie de hbo opleiding Journalistiek. Deze opleiding wordt door een beperkt aantal hogescholen in Nederland aangeboden. Al deze opleidingen zijn praktisch gericht: het uitvoeren van opdrachten en projecten is zeer belangrijk binnen deze studies.

Welke vakken krijg je bij HBO journalistiek?

Ook werk je aan de techniek, zoals monteren, cameravoering, kennis van audioapparatuur en vormgeving. Andere vakken en onderdelen die je dit eerste jaar volgt zijn: taalbeheersing, economie, onderzoek, communicatiewetenschap, politiek, Engels, mediatechniek en studiebegeleiding.

Is Journalistiek numerus fixus?

De School voor Journalistiek van de Hogeschool Utrecht – de enige journalistiek opleiding die nog een numerus fixus hanteert – zit in studiejaar 2018/2019 ook niet vol. Ook bij andere universitaire opleidingen gingen dit jaar enkele tientallen studenten aan de slag met een journalistieke master.

Welke vakken heb je nodig voor de opleiding Journalistiek?

In principe word je met elk eindexamenprofiel toegelaten tot deze studie. Vakken als maatschappijleer, geschiedenis en economie zijn interessant voor de toekomstig journalist, maar zijn zeker geen eis voor toelating. Tijdens de studie zul je vakken tegenkomen als beeldredactie, schrijvaardigheid en nieuwe media.

Welke vakken heb je bij Journalistiek?

Welke opleiding heb je nodig om journalist te worden?

Wanneer je een gerichte opleiding wilt volgen tot journalist, bestaan de volgende mogelijkheden:

  • De hbo-opleiding journalistiek (School voor Journalistiek), deze opleiding is met name geschikt voor het beroep van journalist.
  • De hbo-opleiding Communicatie.

Welke vakken heb je nodig om journalist te worden?

Wat verdien je als journalist?

Journalist – gemiddeld 3.862 euro bruto Het gemiddelde brutoloon van journalisten is volgens recente cijfers van de FOD Economie zo’n 3.862 euro per maand. Dat lijkt dik in orde, maar pakken poen zal je als journalist helaas niet verdienen.