Wat is uitstorting?

Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen van Jezus werden verlicht door de Heilige Geest in de vorm van vlammende tongen. Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige Geest genoemd.

Wat betekent Pasen voor christenen?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Pasen zelf valt op zondag en is in feite de dag dat Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is ook wel de verzamelnaam voor de hele week, van Witte Donderdag tot tweede paasdag.

Wat betekent apostel in de Bijbel?

De term apostel wordt in de christelijke traditie gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.