Wat is de heffingskorting energiebelasting?

De vermindering energiebelasting is een korting vanuit de overheid die wordt verrekend op je energierekening. Naast de energiebelasting betaal je ook 21% btw over energie. Over de energiebelasting zelf moet je óók 21% btw betalen. De overheid past de energiebelasting ieder jaar op 1 januari aan.

Hoe wordt de energiebelasting berekend?

De energiebelasting is een overheidsheffing die je betaalt over elke kWh (stroom) of m3 (gas) die je verbruikt. De energiebelasting komt bovenop het kale leveringstarief en betaal je aan jouw energieleverancier. Voor 2021 is de energiebelasting voor stroom € 0,1141 per kWh en voor gas € 0,4218 per m3.

Wat is teruggave energiebelasting?

Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.

Hoe krijg je energiebelasting terug?

U kunt teruggaaf krijgen als u meer dan 10 miljoen kWh verbruikt en een meerjarenafspraak met de overheid hebt afgesloten ter verbetering van de energie-efficiëntie. U kunt de teruggaaf binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar, waarop de teruggaaf betrekking heeft, bij ons aanvragen.

Wat is vermindering energiebelasting 2020?

De heffingskorting is in 2020 verhoogd. Dit maakt dat de energiebelasting – uiteraard afhankelijk van uw verbruik – lager is dan vorig jaar. De vermindering energiebelasting 2020 is vastgesteld op € 527,17. Dit betekent dat het bedrag is verhoogd met € 178,14 (€ 215,55 inclusief btw).

Wie heeft recht op vermindering energiebelasting?

Iedere elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie heeft recht op vermindering energiebelasting. Er is sprake van een verblijfsfunctie als er een bedrijf gevestigd is of als het om een woning gaat. Elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie zijn bijvoorbeeld een onbemand toilet of een garagebox.

Hoe wordt vastrecht berekend?

De hoogte van de vaste leveringskosten bepaalt de energieleverancier zelf en verschilt dus per aanbieder. Het vastrecht ligt meestal tussen de €20,- tot €80,- per product per jaar. Samen met het leveringstarief is het vastrecht het enige onderdeel van de energierekening die wordt bepaalt door de leverancier zelf.

Wat is energiebelasting 2021?

De energiebelastingen zijn per 1 januari 2021 omhoog gegaan. Voor gas is de energiebelasting met 3 cent omhoog gegaan. De energiebelasting voor stroom blijft in 2021 vrijwel gelijk. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik blijft in 2021 ongeveer evenveel belasting betalen als in 2020.

Wat is een verblijfsfunctie?

Bij het afsluiten van een energiecontract vragen we of het adres waar de stroom op geleverd gaat worden een verblijfsfunctie heeft. Dit is een adres waar mensen kunnen verblijven, zoals woningen, kantoorpanden of fabrieken. Als het adres een verblijfsfunctie heeft, heb je recht op vermindering energiebelasting.

Hoeveel vastrecht betaal ik?

Je kunt het vergelijken met abonnementsgeld dat je betaalt aan de energieleverancier. De hoogte van de vaste leveringskosten bepaalt de energieleverancier zelf en verschilt dus per aanbieder. Het vastrecht ligt meestal tussen de €20,- tot €80,- per product per jaar.

Wat zijn de leveringskosten van energie?

Dit zijn de kosten die u altijd betaalt, ook al verbruikt u zelf helemaal geen stroom of gas. Deze kosten worden ook wel de vaste leveringskosten of vastrecht genoemd. De vaste leveringskosten betaalt u per maand, kwartaal of jaar aan uw energieleverancier.

Wat is de heffingskorting energie?

Om dit te compenseren heeft het kabinet besloten de heffingskorting energie te verhogen. Vanaf 2020 bedraagt de heffingskorting €527,17 in plaats van €311,62. Dit is een forse stijging van meer dan €200,00. Hierdoor zal een gemiddeld huishouden in 2020 ongeveer €100,00 minder kwijt zijn aan energiebelastingen.

Wat bedroeg de heffingskorting in 2019?

De korting bedroeg in 2019 €311,62 per adres. Aangezien de belastingdruk in 2019 onverwacht hard toe nam heeft het kabinet besloten de heffingskorting flink te verhogen. Vanaf 2020 bedraagt de heffingskorting €527,17. Door deze maatregel moeten kwetsbare huishoudens beter beschermt worden tegen de stijgende kosten van de energietransitie.

Wat is een vermindering energiebelasting?

Deze heffingskorting of vermindering energiebelasting is een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. Is uw energierekening over een periode korter of langer dan 365 dagen (een jaar), dan wordt de vermindering energiebelasting verrekend met het aantal dagen

Wat is de verhoging van de energiebelasting gas?

In 2019 opnieuw forse verhoging energiebelasting gas. Voor 2019 verhoogt het kabinet de belasting op aardgas opnieuw fors: met 4 cent per kubieke meter. De energiebelasting op elektriciteit gaat licht omlaag. Dit doet de overheid om de tarieven van de energiebelasting beter in verhouding te brengen tot de CO2-uitstoot.