Waar voorheen synoniem?

destijds, eertijds, ooit, voorheen, vroeger.

Wat is de betekenis van voorheen?

voorheen – Bijwoord 1. in het verleden ♢ Deze regel gold voorheen wel, maar is sinds dit voorjaar afgeschaft.

Wat betekent van weleer?

WELEER, bw. voormaals, voorheen, eertijds, in vroegeren tijd.

Welk woord is toen?

toen (ww): daarna, dan, destijds, hierna, toenmaals, toentertijd, vervolgens.

Wat is een ander woord voor Voordien?

als synoniem van een ander trefwoord: vroeger (zn) : eer, eerder, tevoren, voordezen, voordien.

Wat is een ander woord voor eerder?

eer, eerder, tevoren, voordezen, voordien. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): eerder: vroeger.

Hoe schrijf je voorheen?

1) Aleer 2) Bevorens 3) Bijwoord 4) Daarvoor 5) Destijds 6) Eerder 7) Eertijds 8) Ex 9) Geweest 10) Gewezen 11) In vroeger tijden 12) Indertijd 13) Olim 14) Tempo doeloe …

Wat is eertijds?

EERTIJDS, bw. vroeger, voorheen, voormaals.

Wat is een deceptie?

[Lat. deceptio, van decipere, van de = vanaf, en capere = vatten] ontgoocheling, teleurstelling; bedrog, misleiding.

Wat is welgesteld?

welgesteld – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: wel-ge-steld 1. met veel geld en bezit ♢ zijn familie is welgesteld Bijvoeglijk naamwoord: wel-ge-steld de/het welgestelde Synoniemen bemiddeld, rijk…

Wat betekent toen?

toen – Voegwoord 1. op het tijdstip dat ♢ Hij ging naar huis toen het vijf uur was. toen – Bijwoord 1. op of na dat tijdstip ♢ Hij is toen naar huis gegaan.

Hoe gebruik je toen?

Toen wordt gebruikt om te verwijzen naar een eenmalige gebeurtenis of periode in het verleden. De betekenis is ‘die keer dat’, ‘op het ogenblik dat’, ‘in de periode dat’. In België wordt soms ook als gebruikt om een eenmalige gebeurtenis of periode in het verleden aan te duiden, maar dat is geen standaardtaal.