Auzef muafiyet ne demek?

Muafiyet nedir? Daha önce herhangi bir yükseköğretim programında alınan bir dersin, yeni kayıt olunan programda tekrar görülmek istenmemesi üzerine yapılan bir işlemdir. İkinci Üniversite kapsamında mezun olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin dersleri sistemden Ekim ayı içerisinde otomatik olarak düşürülecektir.

Dersten muaf olduğumu nasıl anlarım?

Muaf olduğunuz dersleri AKSİS sisteminden görüntüleyebilirsiniz. Ortak zorunlu derslerden muaf olan öğrencilerin transkript belgelerinde ilgili dersler (M) harf notu olarak işlenir, öğrenciler transkript belgelerinden muaf derslerini görüntüleyebilmektedir.

Devamdan muaf ne demek?

üniversitede devamdan muaf denildiğinde derslere devam şartı yok anlamına gelir.

Üniversite ders muafiyeti nasıl olur?

Ders muafiyet başvuruları Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on beş iş günü içinde ilgili birime yapılır. Başvurular muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Auzef muafiyet 2021 ne zaman?

AUZEF muafiyet başvuru tarihleri 2021 Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri, 13-24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak kılavuza göre yapılacaktır.

Auzef muafiyet transkript nasıl alınır?

MUAFİYET HAKKINDA GENEL BİLGİ AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Ders muafiyeti neye göre belirlenir?

05.10.2017 – 84) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliği dikkate alınarak başarılı olmak şartıyla, ders içeriği uyumuna/yeterliliğine ve AKTS kredisine (eşit veya yüksek) göre karar verilir.

Muaf olunan dersler seçilir mi?

Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir.

Stajdan muaf olmak ne demek?

Madde 31 – Öğrenci, staj yapabileceği niteliklere sahip bir iş yerinde fiilen çalışıyor olması ya da daha önce çalışmış olması halinde; çalışma süresinin 1 yıldan az olmadığı, SGK kayıtlarından ve ek olarak ilgili iş yerinden alınacak, çalışılan pozisyon ve yapılan işlerle ilgili yeterli bilgiyi de içeren resmi bir …

Üniversitede muaf ders ne demek?

Bu durum, söz konusu dersten veya sınavdan sorumlu olunmayacağı anlamına geliyor. Örneğin “Ayşe Matematik dersinden muaf” denildiğinde, Ayşe isimli öğrencinin o dönem Matematik dersini almasına gerek olmadığı anlaşılıyor. Sınavdan muaf olmak da bahsi geçen sınava girme zorunluluğu bulunmamasını ifade eder.

Ders muafiyeti neye göre yapılır?

Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Kurs ve/veya sertifika programı niteliğindeki eğitim programlarından alınan dersler yükseköğretimde dikkate alınmaz.

DGS ders muafiyeti nasıl olur?

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından, açık öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitimle alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi …